Vera Daniëls

Voorganger

Wie ben ik?

Als gewezen lerares, voorganger en ritueelbegeleider maak ik graag tijd voor mooie en wonderlijke maar ook voor verdrietige momenten in het leven. Een nieuw leven, een nieuw hoofdstuk in het leven of de afronding van het leven … Zo’n overgang maakt emoties los en nodigt ons uit tot een viering of ceremonie. Daar is voor mij een taak weggelegd, om via woorden en muziek, rituelen en symbolen vorm te geven aan wat er in ons leeft.

Waarom ben ik actief bij RentaPriest?

Ik stel mezelf graag voor als een iris. Die bloem verwijst naar mijn overleden vader. De godin Iris was voor de Grieken de godin van de regenboog, een vrouwelijke boodschapper tussen goden en mensen, een brug tussen hemel en aarde. Dat is waar ik voor sta: een voorganger die er is voor iedereen, in alle kleuren van de regenboog. Iemand die de brug wil slaan tussen hemel en aarde, op de grote overgangsmomenten van het leven.

Waaraan mag men zich verwachten als men met mij samenwerkt?

Samen gaan we op zoek naar hoe we jullie verhaal kunnen uitdrukken en vorm geven. Sommige rituelen hebben een herkenbare, soms liturgische structuur. Andere zijn verrassend en nieuw van opbouw. Altijd kies ik voor een hedendaagse en verstaanbare taal. Creatieve inbreng en symbolen geven een extra dimensie.

Een sfeervoorbeeld van een bijzonder moment met mij als voorganger:

Het doet enorm veel deugd als uit de reacties van mensen blijkt hoe ze geraakt waren door het gebeuren. Na de huwelijksceremonie van D en R zei het bruidspaar: “Veel mensen vroegen of jij een vriendin van ons bent omdat je sprak alsof je ons goed kende.” En M.C. schreef me na de doop: “Kleine W vertelt er nog steeds over, hij heeft het zelfs in de klas in geuren en kleuren uitgelegd.”

 

“Dankbaarheid: Dankbaarheid is een bloempje dat in weinig hoven bloeit. (spreekwoord)”

“Enthousiasme: Je ziet dat je het graag doet! (een aanwezige bij een doop)”

“Zingeving: Wat er werkelijk toe doet, gaat nooit verloren. (E. K. Ross)”