Steven D’hoore

Voorganger

Wie ben ik?

Ik ben Steven D’hoore. Reeds van vrij jong was ik geboeid door het verhaal van een rijke traditie wat steun kan bieden, wat ook vertelt over leven en liefde. In die geest genoot ik dan ook de opleiding godsdienstwetenschappen om een degelijke basis te ontwikkelen voor het werk wat ik mag doen. Deze rijke traditie echt handen en voeten geven, concreet vertalen naar de dag van vandaag binnen een concreet levensverhaal is dan steeds mijn grootste ambitie gebleven. Met een nodige dosis creativiteit en de nodige vrijheid ga ik graag aan de slag samen met mensen om die belangrijke momenten in het leven, de aandacht te geven die het verdient.
Omdat gesprekken van groot belang zijn, kennis maken, groeien, op weg gaan, een mooie en degelijke voorbereiding bij elke viering volgde ik nog een postgraduaat als troostbegeleider. Het leven zit vol met kansen, mooie momenten, nieuw leven, liefde, momenten waarbij een zegening passend is. We plaatsen ons in relaties met elkaar, stellen ons in een groter geheel, waarbij af en toe ook afscheid moet genomen worden. Dit alles begeleiden doorheen hartelijke gesprekken doet goed. Zo bouwen we samen aan die plechtigheid die jullie willen. Hierbij krijgen woorden, muziek, symbolen,… allemaal hun welverdiende plaats.

Waarom ben ik actief bij RentaPriest?

“Rent a Priest – Emmaus staat voor mij voor een rijke traditie die we vertalen naar de dag van vandaag. We zijn geworteld binnen het gezin, de familie, de cultuur, deze wereld. Deze verbondenheid zorgt ervoor dat we kunnen terugvallen op mooie symbolen en rituelen over de geschiedenis heen. Dit mogen vertalen naar de leefwereld van mensen is een erg boeiend engagement die heel veel voldoening geeft zowel voor de mensen met wie ik op weg mag gaan als voor mezelf. Een heel boeiende zoektocht, evenwichten opzoeken, ik ga de uitdaging heel graag aan. ”

Waaraan mag men zich verwachten als men met mij samenwerkt?

“Bij het verwelkomen van het nieuwe leven leg ik het accent graag op gedragen worden, samen zorg dragen voor elkaar, een engagement wat we ook verder uitdrukken.

Overgangen in het leven vieren we door even een balans op te maken, waar sta ik nu, wat heeft me tot hier gebracht en hoe gaan we verder. Ook hierin blijven we betrokken op elkaar en zoeken we aansluiting bij het persoonlijke verhaal.

De liefde is de basis waarop wij verder kunnen bouwen, waardoor wij relaties maken met elkaar. Deze liefde bezegelen is dat persoonlijke verhaal erkennen, uitspreken om ook naar die toekomst de sprong te wagen…

Afscheid nemen blijft een van de moeilijkste dingen in een mensenleven. We knippen geen banden door maar verweven die banden verder met ons leven. Zo spreken we van een blijvende verbondenheid. Afscheid nemen is het heen en weer bewegen tussen verlies en herstel, een moeizaam evenwicht wat we samen zoeken. ”

Een sfeervoorbeeld van een bijzonder moment met mij als voorganger:

“Bij elke viering zoek ik met mensen naar de leefwereld, hieruit bouwen we dan een viering uit die echt betrokken is op wie jullie zijn, wat jullie doen. We zorgen er zo voor dat de plechtigheid er een is die echt aangrijpt en waarbij woorden en symbolen begrijpbaar zijn voor alle mensen. Daarbij betrek ik zoveel als mogelijk alle aanwezigen, waardoor er een interactie ontstaat.
Het zorgt telkens weer voor heel mooie en intense momenten. “

Persoonlijke en eigentijdse vieringen

Een rijke traditie vertaalt binnen jullie wensen.

Creatieve uitwerking van vieringen, waar wenselijk en mogelijk.