Rik Devillé

Raadgever en tochtgenoot

Wie ben ik?

Tot aan mijn pensionering in 2009 ben ik veertig jaar lang graag parochiepriester geweest in Buizingen. Sinds de jaren 1990 hebben Norbert Bethune, – medeoprichter van Rent a Priest – en ik
een niet te breken band opgebouwd vooral via de werking Mensenrechten in de Kerk (www.mensenrechtenindekerk.be)

Intussen ben ik decennia lang getuige van de inzet van alle voorgangers van Rent a Priest (Emmaüs) en mijn betrachting blijft dat zij een warme en respectvolle plaats verdienen in de katholieke kerk in Vlaanderen. Daar zij bovendien een warm hart hebben voor alle gelovigen die zich gekwetst weten in het verleden door kerkelijke bedienaars, pastoors e.a. verdient mijn grootste respect en waardering.

Wat mag u van mij verwachten?

Heb je vragen rond de geldigheid van een doop of voel je tegenstand of geen erkenning vanuit de kerkelijke structuren indien je via voorgangers van Emmaüs een religieuze viering organiseert? Dan wil ik u graag bijstaan, mocht je dat wensen, zodat de plechtigheid of viering die je opzet erkent wordt in de katholieke kerk. Een beroep op mij doen is altijd gratis.