Rik Devillé

Raadgever en tochtgenoot

Na Godvergeten…

Beste,
na godvergeten heb ik, Rik Devillé, heel wat correspondentie.
Wil u mij een bericht nalaten, melding maken van…, uw steun uitdrukken,…
Dan mag u, uw bericht nalaten aan het secretariaat van Rent a Priest – Emmaüs mail@rentapriest.be
of via het contactformulier van deze webpagina,
telefonisch contact kan via: +32 ‭51 65 61 50‬.
Lydia en Norbert Bethune beheren het secretariaat, zij zijn medeoprichters en medewerkers bij de werkgroep mensenrechten in de kerk.

Uw mail wordt in vertrouwen behandeld, wordt gelezen en opgevolgd. Waar nodig worden berichten doorgestuurd naar Rik.
We vormen samen voorvechters tegen alle onrecht binnen de kerk.

Als jouw mail persoonlijke elementen bevatten dan mag u er zeker van zijn dat wij die met strenge privacyregels behandelen en wordt uw mail enkel via ons secretariaat dat onder die privacyregels valt rechtstreeks en enkel doorgestuurd naar Rik Devillé

Dank alvast voor uw steun, voor uw begrip, voor uw medeleven…

Neem contact

Wie ben ik?

Tot aan mijn pensionering in 2009 ben ik veertig jaar lang graag parochiepriester geweest in Buizingen. Sinds de jaren 1990 hebben Norbert Bethune, – medeoprichter van Rent a Priest – en ik
een niet te breken band opgebouwd vooral via de werking Mensenrechten in de Kerk (www.mensenrechtenindekerk.be)

Intussen ben ik decennia lang getuige van de inzet van alle voorgangers van Rent a Priest (Emmaüs) en mijn betrachting blijft dat zij een warme en respectvolle plaats verdienen in de katholieke kerk in Vlaanderen. Daar zij bovendien een warm hart hebben voor alle gelovigen die zich gekwetst weten in het verleden door kerkelijke bedienaars, pastoors e.a. verdient mijn grootste respect en waardering.

Wat mag u van mij verwachten?

Heb je vragen rond de geldigheid van een doop of voel je tegenstand of geen erkenning vanuit de kerkelijke structuren indien je via voorgangers van Emmaüs een religieuze viering organiseert? Dan wil ik u graag bijstaan, mocht je dat wensen, zodat de plechtigheid of viering die je opzet erkend wordt in de katholieke kerk. Een beroep op mij doen is altijd gratis.