Kim De Roover

Voorganger

Wie ben ik?

Opleidingen: leerkracht Nederlands en Godsdienst (regentaat, KdG), master godsdienstwetenschappen (KULeuven, major ethiek), woordopleiding welsprekendheid en voordracht (muziekacademie J. Pauly)
Interesses: interreligieuze dialoog, zorgethiek, filosofie, positieve psychologie
Accenten: persoonlijke aanpak, viering & teksten op maat, brede religiositeit

Waarom ben ik actief bij RentaPriest?

Ik wil de brug slaan tussen een te klassieke kerkelijke aanpak en een vrijzinnige aanpak. Dat vertaalt zich voor mij in een bezielde viering met een moderne spiritualiteit, voornl. gebaseerd op een universeel waardenkader waar iedereen zich in kan herkennen.
Mijn engagement is eerlijk en puur: elke viering heeft een soort van zelfde stramien. De structuur is de stevige basis, jullie persoonlijkheid, of die van het kind, is de persoonlijke finishing touch, waardoor geen enkele viering hetzelfde is.
Ik engageer me bij elke viering voor een persoonlijk, warm en intiem moment dat nog lang bijblijft.

Waaraan mag men zich verwachten als men met mij samenwerkt?

Een warm en enthousiast persoon, met een passie voor het vak, zowel inhoudelijk als qua vorm geen standaardgesprek maar een dieptegesprek om jullie viering optimaal inhoud te kunnen geven

Een sfeervoorbeeld van een bijzonder moment met mij als voorganger:

Mijn eerste homohuwelijk, de doop van een tweeling, een communie in groep…

 

“Na jouw viering voel ik me pas echt getrouwd.”

“Verrassend hoe je onze dochter op zo’n korte tijd zo goed kan schetsen.”

“Je vertelt het op zo’n manier dat het voor iedereen toegankelijk is.”