Kim De Roover

Voorganger

Wie ben ik?
Ik heb verschillende opleidingen gevolgd en diverse professionele paden uitgeprobeerd om te komen
tot de kern van mijn hart. Na een lerarenopleiding en studie theologie ging ik het onderwijs in.
Daarna begeleidde ik studenten bij de combinatie werken en studeren. Vijf jaar geleden koos ik voor
de zorgsector. Nu combineer ik een deeltijdse job als spiritueel zorgverlener in een ziekenhuis met
mijn werk als voorganger. In mijn vrije tijd doe ik aan creatief schrijven. Ik droom van een eigen boek
over moderne spiritualiteit.

Waarom ben ik actief bij RAP?
Spiritualiteit is een groot deel van mijn bestaan. Het is wie ik ben en mijn innerlijke drijfveer bij alles
wat ik doe en onderneem. Ik hou van een niet gedefinieerde spiritualiteit. God is vooral Goed: liefde,
naastenliefde, mededogen, de religie van de vriendelijkheid… met als ultieme basis de gulden wet die
in alle godsdiensten voorkomt: ‘Behandel een ander zoals je zelf wil behandeld worden.’ Mensen
moeten de ruimte krijgen om in alle vrijheid te geloven zonder dogma’s of starre voorschriften. Bij
RAP wordt die ruimte gelaten: de ruimte om jezelf te zijn, zowel bij de voorganger als bij de
aanvragers van een viering.
Intussen voltrok ik ook huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wat heerlijk dat ook
mannen en vrouwen onderling kunnen trouwen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, en alle liefde is
gelijk. Twee principes die de kerk helaas nog niet erkent. RAP staat op beide vlakken wel met beide
voeten op de grond en in de actualiteit.

Waaraan mogen mensen zich verwachten als men met mij samenwerkt?
In de praktijk merk ik dat de meeste mensen die een viering aanvragen hetzelfde willen: een
persoonlijke ceremonie met enige diepgang waaraan zij betekenis kunnen verlenen. Die diepgang zit
vaak in de aandacht voor het waardenkader. Bij een doop gaat dat over de waarden die je als ouders
wil doorgeven, bij een communie over de waarden die de vormeling gaandeweg zelf ontdekt, bij een
huwelijk gaat het over de waarden waarop het koppel hun huwelijk wil bouwen.
Ik verweef altijd persoonlijke elementen in elke viering. Verwacht je dus aan verrassingsvragen om
jouw viering echt jouw viering te maken!

Een sfeervoorbeeld van een bijzonder moment met mij als voorganger:
Tijdens het voorlezen van de huwelijksgeloften kreeg de bruid een bloedneus. Op zo’n moment moet
je kunnen improviseren. Terwijl de wederhelft een stevige doek ging halen, vertelde ik dat het net
dat is: zorgen voor, in alle omstandigheden. Alles verliep heel natuurlijk en de bloedneus paste mooi
in het geheel.
‘Door jou voelen wij ons echt getrouwd.’
‘Je legt het op zo’n manier uit dat het toegankelijk wordt.’
‘Je hebt zo’n warme stem.’
‘Er is lezen en lezen. Je kan afratelen of kopiëren, maar bij jou voel je dat je elk woord meent.’