Ignace Coppens

Voorganger

Wie ben ik?

In 1971 werd ik priester gewijd in het bisdom Gent. Van 1971 tot 1980 was ik godsdienstleraar, en van 1980 tot 1984 parochiepastoor.
In 1984 huwde ik, en werd ik als priester geschorst. Na enkele jaren gewerkt te hebben samen met mijn echtgenote als opvoeders in een opvangtehuis voor jongeren, werd ik weer godsdienstleraar in een technische school. In 2008 ging ik met pensioen. Sindsdien ben ik medewerker bij Rent a Priest.
Gedurende mijn loopbaan deed ik veel ervaring op in gesprekken met allerlei mensen, vooral jongeren, over dieperliggende aandachtspunten in het leven.

Waarom ben ik actief bij RentaPriest?

Sinds vele jaren ondervind ik hoe belangrijk het is dat mensen op de hoogtepunten van het leven (geboorte, groei, huwelijk, ziekte, overlijden…) nood hebben aan een woord dat uitdrukking kan geven aan wat men voelt: vreugde, pijn, verdriet, rouw. Een woord dat verder gaat dan een vrijblijvend gesprek.
De juiste woorden en antwoorden zoek ik samen met de mensen in de aloude bevrijdende teksten uit de Bijbel, in poëzie, in beklijvende woorden en teksten, in literatuur.

Waaraan mag men zich verwachten als men met mij samenwerkt?

Alhoewel ik zelf vanuit de christelijke basis mijn leven bekijk, heb ik de grootste eerbied voor de zoektocht van mensen.
Zoals ik staan vele mensen kritisch tegenover een aantal uitspraken en geplogenheden van de officiële Kerk. Daarom zijn ook mensen welkom die weg gegroeid zijn van de kerk. Aangezien ik geen missionaris ben wil ik niemand “bekeren”, maar wel op zoek gaan naar wat voor mensen belangrijk is in het leven.

Een sfeervoorbeeld van een bijzonder moment met mij als voorganger:

Ik was ooit geraakt door een heel bijzonder moment. Tijdens een huwelijksviering werden ook de twee kinderen gedoopt. Het was een mooi geheel van teksten, aangepaste muziek, mooie sfeer. Eén van de aanwezigen was de oude grootvader: een negentigjarige man, een heel liefdevolle en zachte mens. Hij was slecht te been en leed aan enkele ouderdomskwalen. Drie dagen na het huwelijk overleed hij, en hijzelf vroeg dat ik zijn uitvaart zou verzorgen.
Zo iets stemt een mens gelukkig.

In de kracht van het engagement ligt het diepste gelukte geluk.

Liefde is de grond waaruit we leven.

Dienstbaarheid is de motor in de maatschappij