Interesse? – medewerker van Rent a Priest

Wij gaan met veel aandacht en creativiteit vieringen voor bij belangrijke levensmomenten.

Heb je interesse om aan te sluiten bij ons team van voorgangers, dan vind je onderstaand nog wat meer toelichting…

Wat verwachten wij…

 • Christelijke / theologische achtergrond,
  voldoende kennis en achtergrond van Bijbelverhalen
 • Sociaal bewogen zijn vanuit christelijke en universele waarden
 • Voorgaan, helpen bij het betekenis en vorm geven van een ceremonie
 • Vlot taalgebruik, communicatief
 • Mobiel (wagen ter beschikking) en je willen verplaatsen in een straal van maximum 50 à 60 km
 • Teamspeler
  Je wordt verwacht op de twee jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de VZW,
  hieraan neem je actief deel.
  Daarnaast neem je initiatief en help je mee de VZW te dragen en uit te bouwen.
 • Administratie tijdig opvolgen en verwerken
 • Weekendwerk
 • Zelfstandig statuut (in bijberoep)
 • (Besprekingsruimte thuis ter beschikking hebben is een troef)

Wat mag jij verwachten…

 • Omkadering en begeleiding
 • Een peter / meter die je het eerste jaar opvolgt en ondersteunt
 • Per kwartaal een uitgebreide bespreking :
  hoe verlopen de gesprekken, de voorbereidingen en het voorgaan van plechtigheden, hoe zie je jezelf in de groep, welke problemen merk je op,
  met welke van jouw talenten kan je de groep versterken,…

Sollicitieren…

 • Je stuurt je CV en motivatiebrief naar info@rentapriest.be
 • Deze wordt door de bestuursleden discreet behandeld.
 • Je wordt uitgenodigd voor een gesprek ter kennismaking.
 • Je kan starten met een inloopperiode / proefperiode,
  met feedbackmomenten.

Goed om weten… Wij proberen te voldoen aan de verwachtingen van onze voorgangers wat betreft het aantal vieringen. We trachten ook de nodige ondersteuning te bieden. We kijken daarom bij sollicitanten zeker ook naar de nood aan een voorganger in een welbepaalde regio, rekening houdend met het aantal aanvragen.