Veelgestelde vragen

Na de doopviering hoeft u niets te ondernemen. Jullie krijgen na de doop van onze voorganger een geldig doopattest dat jullie goed dienen bij te houden.

Ben je dit doopattest kwijt, dan kan je altijd een duplicaat vragen bij de voorganger die jullie toen destijds heeft geholpen.

Als de tijd van de communie eraan komt, dan kijkt de verantwoordelijke van de parochie of de aangemelde kinderen gedoopt zijn. Dit controleren ze in het eigen doopregister van de parochie. Is een kind niet op de eigen parochie gedoopt zal men vragen waar het wel gedoopt werd. Het is dan de taak van de parochie om doopattesten op te vragen in de parochie waar jullie kind werd ingeschreven. Dit proces mag niet in de klasverband verlopen om geen onderscheid te maken tussen gedoopt en niet gedoopte kinderen.

U kan op dit moment een copy van het doopattest dat wij u bezorgd hebben, afgeven aan de verantwoordelijke van de parochie.

Dan ligt het in de handen van de parochie wat zij hier verder mee doen. Vele pastorale betrokken mensen zijn blij met het aansluiten van het kind bij de eerste communie die de kerk organiseert. Dat is evenzeer onze betrachting, om als kleiner opstapje de drempel naar de kerk te verlagen en de weg opnieuw te wijzen. Je kan daar perfect aansluiten. Dus dit warme en pastorale proces omarmen we en moedigen wij van harte aan.

Volgens de laatste richtlijnen die binnen alle bischoppen van Vlaanderen verspreid werd, zou er nog een 'opname ritueel' moeten gebeuren. Ook dit kan verschillende vormen aannemen. Her en der is dat een eenvoudig gesprek met de betrokken verantwoordelijke (pastoor of pastoraal medewerker). Even vaak is dit een viering bijwonen waarin vermeld wordt dat een kind wordt opgenomen in de gemeenschap en in de parochie van harte welkom wordt geheten. Daarbij zal de verantwoordelijke ook een dossier opmaken en overmaken aan het bisdom die de doop goedkeurt en dit welkomstmoment zal aanraden.

Geef de parochies ook de tijd om dit te doen, nog snel je kind laten dopen voor de communie eraan komt binnen enkele weken / maanden, is daarom geen goed plan en doen wij liever niet.

Het mag geenszins een vingerwijzing zijn of zware veroordelend karakter hebben (machtsmisbruik wijzen wij allen volledig af). De keuze die jullie ooit maakten om bij ons aan te kloppen was er een in eer en geweten. We onderstrepen dus de vaak zeer vlotte samenwerking met parochies. We hopen dat dit nog meer zijn weg mag vinden bij tal van pastoors en medewerkers. In heel veel parochies loopt dit zeer vlot, zonder problemen. Herdopen kan en mag in geen geval, wij geloven als Christenen allemaal in 1 doopsel, dat geldig werd toegediend (als er met water gedoopt werd in de naam van de Vader - Zoon - heilige Geest).

Mocht er zich toch een problematische situatie zich voordoen, dan blijven wij uiteraard bereid jullie verder op weg te helpen. Hetzij met de communieviering zelf vorm en inhoud te geven, of doorheen gesprekken die wij vooral met elk van de bisschoppen voeren. Ook met de bisschoppen worden banden warm gehouden.

Er is nog nooit een kind

dat zijn communie niet heeft kunnen doen

omdat het gedoopt werd

door een van onze voorgangers.

De prijs wordt bepaald door tijdsbesteding en begeleiding. We stellen dit optimaal af op de vraag naar een professionele samenwerking.

Wanneer u een aanvraag indient, komt dit bij ons secretariaat terecht. Zij stellen alles in het werk om zo vlot als mogelijk een voorganger toe te wijzen. Deze maakt een dossier op en zal u contacteren, hij/zij gaat een traject met u. Daarbij komen één of meerdere persoonlijke contactmomenten. Wordt u begeleidt in opmaken van keuzes, krijgen jullie materiaal die doorheen jaren ervaring verzameld werd, is er de inspiratie en persoonlijke touch van de voorganger,... Er is naast dit alles nog een opvolging ivm communicatie (telefonisch en / of per e-mail), ... Je merkt dat er achter de schermen veel meer gebeurd dan dat contact en de dienst.

Vergelijk dus niet zomaar de prijs maar ook de begeleiding die u krijgt, wat mag u verwachten voor welke prijs?

Wij hebben stuk voor stuk toegewijde en inspirerende voorgangers. Ze functioneren binnen het team van Rent a Priest. Ook dat heeft zijn voordelen, bijvoorbeeld: wordt een voorganger ziek wordt intern gezocht naar de best passende oplossing. Je kan binnen de organisatie ook diversiteit terugvinden. De match met de goede voorganger is op zo'n bijzondere dag van groots belang.

De basisprijs voor een dienst vindt u steeds terug onder de soort diensten: geboorte, huwelijk, communie, uitvaart. Hierbij komen nog de km die onze voorganger rijdt en zo heeft u het totaal te betalen bedrag.
In overeenkomst met de voorganger en geheel vrijblijvend kunnen er ook extra’s voorzien worden zoals boekjes, kaarsen, geluidsinstallatie,... Dit komt bij de basisprijs.

Een school (katholiek of gemeenschapsonderwijs) is gebonden aan de wet op de privacy en is niet bevoegd om dit op te vragen. Een school mag geen onderscheid maken tussen gedoopte en niet gedoopte kinderen.

Een viering kan op alle mogelijke locaties. Bijvoorbeeld: thuis, in feestzalen, bij familie, buiten of binnen. Wij verplaatsen ons ook  buiten Vlaanderen naar Wallonië of naar het buitenland.

U dient best zo snel als mogelijk het online formulier in. Wij werken met 20 voorgangers die elk hun eigen agenda hebben. Het secretariaat zoekt de passende voorganger. Deze voorganger zal u dan contacteren om de gevraagde datum  en uur te bevestigen of te vragen wat anders mogelijk is. Indien dit echt niet lukt, dan proberen we of een andere voorganger misschien wel beschikbaar is. Uiteraard hoe vroeger u reserveert, hoe meer kans u heeft dat uw datum en  uur nog kan.

Het beste is van zodra u de beslissing genomen heeft om met ons op stap te gaan voor een viering, om niet langer te wachten maar uw aanvraag in te dienen. Tijdens het seizoen (april tem september) is het behoorlijk druk. In deze periode  is het dus best om uw aanvraag tijdig te doen. Vele collega’s werken ook met tekstbundels die behoorlijk lijvig zijn, om uzelf de nodige tijd te geven deze zaken te verwerken is het ook handig om zo vroeg als mogelijk uw aanvraag te doen.
Een plechtigheid duurt gemiddeld zo’n 45 min. Dit varieert uiteraard afhankelijk van jullie wensen en inbreng.