Richtprijs Huwelijk 2

Richtprijs Huwelijk 2

Onze organisatie is niet gesubsidieerd zoals de kerk en sommige vrijzinnige organisaties.
Wij moeten dus in eigen middelen voorzien, daarom vragen wij een bijdrage van:

  • 500 euro + vervoerskosten (€ 0.42/km)

Voor een combinatie van een huwelijk met een ander ritueel
kan een meerprijs gevraagd worden.

Extra’s zijn soms mogelijk: bv. boekjes, geluidsinstallatie, tekstverwerking, …

Share this post