Ons verhaal

Reeds in 2000 werd Rent-a-Priest vzw naar analogie met buitenlandse voorbeelden te Halle gesticht door Rudi Borremans, André Brems en Norbert Bethune. Uiteindelijk bleef alleen Norbert over. Onder zijn impuls werd de beweging uitgebouwd tot wat ze op dit moment is. 

Het was nooit hun bedoeling om een nieuwe kerk te stichten en dat is het ook nooit geworden. De organisatie is geworteld in de Rooms-Katholieke traditie en wil daar ook trouw aan blijven. Uit het Oude en Nieuwe Testament en uit twintig eeuwen oude christelijke en andere culturen halen we waarden als: onvoorwaardelijke liefde, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, zorgzaamheid en een diepe solidariteit met armen, kleinen, vedrukten, weerlozen en stemlozen in de samenleving.

Emmaüs Vlaanderen, Rent a Priest probeert het beste in mensen naar boven te brengen. Door schoonheid, goedheid, verbondenheid, dankbaarheid, verzoening, vrede en geluk voelbaar aanwezig te brengen, hopen we de kiem te koesteren waaruit een betere wereld kan groeien.

Wij stellen ons in de traditie van de Katholieke kerk en proberen de tekenen van deze tijd te begrijpen.

Gehoor gevend aan de oproep tot vernieuwing, het ‘Aggiornamento’ van Vaticanum II, wil ze niet blind zijn voor de ‘tekenen des tijds’ en confirmeert zich met de principes van een democratische samenleving waar iedereen gelijkwaardig is. We willen loskomen van katholieke instanties die vooroordelen en dogma’s huldigen. Bij ons is ‘uitsluiting uitgesloten’ en iedereen welkom. Onze equipe telt gewijde en niet-gewijde voorgangers, getrouwde en celibataire vrouwen en mannen. Voor alles zijn ze toegewijd.

Vanaf 2013 wordt ook de naam Emmaüsgemeenschap gebruikt: onze voorgangers weten zich betrokken op de mensen die een beroep op hen doen en dat is veel meer dan ‘ingehuurd’ worden als priester. Déze naam verwijst natuurlijk naar het bekende Emmaüsverhaal uit het evangelie waarin twee leerlingen na Jezus dood moedeloos terugkeren naar hun dorpje. Een derde vergezelt hen en luistert naar hun wedervaren, maar probeert ook een en ander duidelijk te maken. Het is in een eenvoudig teken, het breken van het brood, dat ze uiteindelijk Jezus herkennen. Ze leren dat ze hun hoop op toekomst niet als bange wezels achter slot en grendel mogen steken: Jezus en zijn idealen zijn niet dood zolang wij er maar blijven voor gaan; een rechtvaardige wereld waar brood en water is genoeg voor allen. Daar staan wij als organisatie voor.