Mogen scholen doopattesten opvragen?

Een school (katholiek of gemeenschapsonderwijs) is gebonden aan de wet op de privacy en is niet bevoegd om dit op te vragen. Een school mag geen onderscheid maken tussen gedoopte en niet gedoopte kinderen.