De prijs?

De prijs wordt bepaald door tijdsbesteding en begeleiding. We stellen dit optimaal af op de vraag naar een professionele samenwerking.

Wanneer u een aanvraag indient, komt dit bij ons secretariaat terecht. Zij stellen alles in het werk om zo vlot als mogelijk een voorganger toe te wijzen. Deze maakt een dossier op en zal u contacteren, hij/zij gaat een traject met u. Daarbij komen één of meerdere persoonlijke contactmomenten. Wordt u begeleidt in opmaken van keuzes, krijgen jullie materiaal die doorheen jaren ervaring verzameld werd, is er de inspiratie en persoonlijke touch van de voorganger,… Er is naast dit alles nog een opvolging ivm communicatie (telefonisch en / of per e-mail), … Je merkt dat er achter de schermen veel meer gebeurd dan dat contact en de dienst.

Vergelijk dus niet zomaar de prijs maar ook de begeleiding die u krijgt, wat mag u verwachten voor welke prijs?

Wij hebben stuk voor stuk toegewijde en inspirerende voorgangers. Ze functioneren binnen het team van Rent a Priest. Ook dat heeft zijn voordelen, bijvoorbeeld: wordt een voorganger ziek wordt intern gezocht naar de best passende oplossing. Je kan binnen de organisatie ook diversiteit terugvinden. De match met de goede voorganger is op zo’n bijzondere dag van groots belang.