Communie of Lentefeest

In alle tradities en culturen wordt de overgang tussen de verschillende levensfasen gemarkeerd. Daar hoort dan vaak een feest bij, maar toch is er ook de hunker om méér dan feest te vieren. Een ritueel sterkt mensen bij het zetten van een grote en belangrijke stap in het leven.

Onze organisatie biedt volgende mogelijkheden:
Een eerste communie of vormsel is een duidelijke keuze die zich binnen de katholieke kerk situeert op de leeftijd van 6 of 12 (eventueel 17) jaar. Men spreekt dan van een sacrament.
Wie hier niet of nóg niet voor kiest, kan opteren voor een groeizegen.
Precies omdat men het leven hier wil markeren met een symbolische handeling of ritueel reikt Emmaüsgemeenschap/Rent-a-Priest deze formule aan.
Tijdens het voorafgaandelijk contact klaren we samen uit wat we met de groeizegen willen uitdrukken en hoe dit vorm wordt gegeven. Dit is bij uitstek een gelegenheid om heel creatief om te gaan met de persoonlijkheid van het meisje of de jongen.

Tijdens de eerste communieviering wordt brood gebroken en leven gedeeld in het spoor van Jezus. Voor christenen is dit gebaar van groot belang en kinderen die dit voor het eerst doen voelen zich zeer welkom in de groep van familie en vrienden die met hen meedoen. We maken er graag een onvergetelijke viering-op-maat van.
Tieners hebben al een deel weg afgelegd: de lagereschooltijd zit erop, de grote schoolpoort zwaait binnenkort open, het leven ontvouwt zich aan hen in zoveel facetten en kleuren. Met hun vormsel krijgen jonge mensen een belangrijk plusteken, een ‘Godskruisje’ mee voor onderweg. Het doopsel, zoveel jaar geleden, wordt daarmee nogmaals kracht bijgezet tijdens een indringende viering.

Onze organisatie verzorgt steeds vaker communievieringen voor groepen kinderen.
Soms organiseert de plaatselijke parochie niet langer een eigen eerste communie- of vormselviering en moet men daarvoor naar een ander, verderaf gelegen kerkgebouw.
Een andere keer herkennen ouders zich niet in het soort viering dat plaatsvindt in de parochiekerk. Wij gaan graag met al deze mensen op weg en samen groeien we naar een heel zinvol gebeuren.

Boek nu een communie of lentefeest

Richtprijs Communie of Lentefeest

Onze organisatie is niet gesubsidieerd zoals de kerk en sommige vrijzinnige organisaties.
Wij moeten dus in eigen middelen voorzien, daarom vragen wij een bijdrage van:

  • 300 euro + vervoerskosten (€ 0.42/km)

Voor 2 kinderen uit een ander gezin krijg je de 2de met de helft korting” vermelden.
Vanaf het 3de kind: + €35 per kind.

Extra’s zijn soms mogelijk: bv. boekjes, geluidsinstallatie, tekstverwerking, …